Đang tải dữ liệu ...
Chân Dung Tác Giả

25/10/2011

Văn hoá và tầm vóc dân tộc

Hội chợ s�ch quốc tế thường ni�n ở Frankfurt/M l� một trong những ng�y hội s�ch lớn nhất...

Hội chợ s�ch quốc tế thường ni�n ở Frankfurt/M l� một trong những ng�y hội s�ch lớn nhất thế giới.

�

Ở đ� kh�ng chỉ đơn thuần thấy được thực trạng v� triển vọng của ng�nh c�ng nghiệp s�ch, từ xuất bản đến ph�t h�nh, m� trước hết thấy được triển vọng v� thực trạng của văn ho� đọc s�ch tr�n thế giới. Điều đ�ng được ch� � ở hội chợ s�ch n�y năm nay l� việc Iceland, một quốc gia nhỏ ở ch�u �u, được mời l�m kh�ch ch�nh của hội chợ.

 

Há»™i chợ lá»›n m� kh�ch mời ch�nh lại nhỏ - nghe qua th� c� vẻ nhÆ° kh�ng thật hợp l� v� khi�n cưỡng, nhÆ°ng về � nghÄ©a v� t�c dụng thá»±c tiá»…n th� kh�ng phải nhÆ° vậy. Iceland được coi l� má»™t trong những quốc gia “đọc s�ch nhiều nhất thế giá»›i”, t�nh trung b�nh th� má»—i người d�n ở đất nÆ°á»›c Bắc �u n�y mua 8 đầu s�ch trong năm.

 

Tổng thống Iceland Olafur Ragnar Grimsson đ� khẳng định tại há»™i chợ n�y: “Kh�ng c� văn học rất c� thể ch�ng t�i đ� kh�ng bao giờ trở th�nh quốc gia v� d�n tá»™c ri�ng”. Văn học l� văn ho� v� đ� đ�ng vai tr� quan trọng, quyết định đến nhÆ° vậy trong việc h�nh th�nh d�n tá»™c v� đề cao tầm v�c d�n tá»™c.

 

Thời đại c�ng nghệ th�ng tin v� kỹ thuật số đ� l�m thay đổi văn ho� đọc s�ch v� t�c động mạnh mẽ đến ng�nh c�ng nghiệp s�ch. S�ch điện tử cạnh tranh ng�y c�ng quyết liệt với s�ch in v� t�nh trạng sao ch�p bất chấp bản quyền tr�n mạng Internet đ� trở th�nh th�ch thức to lớn đối với cả s�ch in v� s�ch điện tử. Những chuyển biến n�y ảnh hưởng đến mọi mặt cuộc sống của con người, trong đ� đặc biệt c� văn ho�.

 

Ch�ng l�m thay đổi cả c�ch tiếp cận văn ho� lẫn c�ch cảm thụ văn ho�, định h�nh những gi� trị văn ho� mới v� cọ s�t với truyền thống văn ho� ở từng quốc gia. Nh�n v�o văn ho� đọc s�ch cũng c� thể nhận diện được nền văn ho� n�i chung của d�n tộc v� đất nước đ�. Một nước nhỏ c� thể l�m n�n được nền văn ho� lớn v� nền văn ho� lớn c� thể gi�p cho d�n tộc nhỏ c� tầm v�c lớn v� vị thế cao.

�

H� An

Nguồn: Văn h�a

Các Tin Đã Đưa

Đăng Nhập
 Hỗ Trợ Trực Tuyến:
 
  
 
  
 Liên kết:
Timsach trên FacebookTimsach trên Facebook
 
Nạp thẻ
chọn mạng
Mã Thẻ
Số seri
email
Sách tiêu biểu

Những Bí Ẩn Của Cuộc Đời

Dịch Kinh Tân Khảo Quyển 3

Dương Khuê

Dịch Kinh Tân Khảo Quyển 2